Hoe activeer ik een iPhone met Hosted Exchange 2010How to setup an iPhone with Hosted Exchange 2010

Opmerking: Indien u recentelijk de firmware van de iPhone heeft geupdate, dan dient u eerst uw device uit en vervolgens weer aan te zetten. Indient u dat niet doet is het niet mogelijk om te verbinden met de Microsoft Exchange server.
 1. In het hoofdscherm selecteer Settings.
  iPhone_Settings
 2. Selecteer Mail, Contacts, Calendar.
  iPhone_Mail
 3. Klik Add Account.
  iPhone_Add_Account
 4. Selecteer Microsoft Exchange.
  iPhone_MSE
 5. Vul uw hosted Exchange emailadres in bij het Email address veld, laat het Domain veld leeg, vul uw emailadres in bij het Username veld, uw wachtwoord in het Password veld en klik vervolgens op Next.
 6. In het Server veld typt u webmail.domainlocalhost.com en klik Next.
  iPhone_Account_Server
 7. Selecteer vervolgens Info to synchronize with your Exchange account en klik Done.
  iPhone_Sync_items
 8. Vervolgens wordt u terug geleid naar het Mail, Contacts and Calendar scherm. U kunt vervolgens uw email instellingen aanpassen.

 

Opmerking: Uw iPhone zal automatisch de email van de laatste 3 dagen synchroniseren.

 

Om oudere berichten ook te synchroniseren:

 1. Selecteer Settings.
  iPhone_Settings
 2. Selecteer Mail, Contacts, Calendar.
  iPhone_Mail
 3. Klik Microsoft Exchange.
  iPhone_MSE
 4. Klik Mail days to sync.
 5. Selecteer van No Limit tot 1 Month.
Note: If you have recently updated the firmware on your iPhone, turn off your device and then turn it back on. Failure to do so will not allow you to successfully connect to Exchange with the settings below.
 1. In the main screen, select Settings.
  iPhone_Settings
 2. Select Mail, Contacts, Calendar.
  iPhone_Mail
 3. Press Add Account.
  iPhone_Add_Account
 4. Select Microsoft Exchange.
  iPhone_MSE
 5. Enter your hosted Exchange email address in the Email address field, leave the Domain field blank, enter your main email address in the Username field, your Afentico Exchange account password in the Password field and then press Next.
  iPhone_Account_Info
 6. In the Server box, enter webmail.domainlocalhost.com and then press Next.
  iPhone_Account_Server
 7. On the next screen, select Info to synchronize with your Exchange account and then press Done.
  iPhone_Sync_items
 8. You will find yourself back to the Mail, Contacts and Calendar default screen. You may adjust your mail settings according to your preferences.

 

Note: Your iPhone will automatically synchronize the last three days of emails.

 

To synchronize older messagers:

 1. Select Settings.
  iPhone_Settings
 2. Select Mail, Contacts, Calendar.
  iPhone_Mail
 3. Press Microsoft Exchange.
  iPhone_MSE
 4. Press Mail days to sync.
 5. Select from No Limit to 1 Month.