Hosted Exchange 2010 activatie instructies

***Let op: deze handleiding is alleen van toepassing voor mailboxen die vòòr 1 oktober 2012 zijn geactiveerd. De instructies voor mailboxen die na 1 oktober 2012 zijn geactiveerd staan hier.***Dit is de handleiding om Hosted Exchange te activeren. Lees deze instructies aandachtig door voor een juiste werking van de mailbox.

Stap 1: Toegang tot Afentico Portal

URL: portal.afentico.nl
Gebruikersnaam: (zie activatie email)
Wachtwoord: (zie activatie email)


Stap 2: Een Hosted Exchange 2010 mailbox aanmaken

Klik op New User en vul het gewenste emailadres in bij het Username veld. Vul de naam in, een wachtwoord en eventueel optionele informatie. Vink de Create Mailbox vakje aan. Selecteer een Hosted Exchange bundel (Basic of Premium) en klik Create. Herhaal deze stappen voor elke nieuwe mailbox die u wenst te creëren.

Let op: de synchronisatie van Microsoft Exchange 2010 gebruikers kan tot 1 uur duren voordat dit geupdate is bij al onze servers. Wij adviseren om ten minste 1 uur te wachten met het wijzigen van MX records nadat de eerste mailbox is aangemaakt.

Stap 3: Outlook instellingen

Download en installeer dit programma om uw nieuwe Outlook profiel te configureren: http://support.afentico.nldownload/Afentico_Outlook_configuration.exe

Stap 4: Autodiscover instellen

Om het Offline Adres Boek te kunnen synchroniseren, alsmede de Outlook vrij / bezet en Out of Office functie te kunnen gebruiken – dient er een DNS record gemaakt te worden. Creëer in uw domein DNS een A-record met als naam autodiscover en het IP-adres: 74.115.204.61

Het domein DNS kunt u wijzigen bij het bedrijf waar uw domein is geregistreerd. Is uw domein bij Afentico in beheer, log dan in op cPanel.

Dit record dient altijd te worden toegevoegd, zelfs als u alleen email doorstuurt naar een Afentico mailbox.

Stap 5: Wijzig MX-records

Als al uw domein gebruikers een mailbox hebben bij Afentico, kunt u veilig de MX-records aanpassen.
De records zijn:

  • mx1.domainlocalhost.com (Priority 10)
  • mx2.domainlocalhost.com (Priority 20)

MX-records kunt u wijzigen waar het domein is geregistreerd.


Opmerking

Als u de MX-records nog niet kunt wijzigen dan dient de mail vanaf het andere platform of mailbox doorgestuurd te worden naar een Afentico adres. Dit doorstuur adres – ook wel proxy adres genoemd – ziet er als volgt uit: gebruiker@domein-extentie.domainlocalhost.com

Voorbeeld
Emailadres piet.jansen@mijnbedrijf.nl dient doorgestuurd te worden naar piet.jansen@bedrijf-nl.domainlocalhost.comNuttige informatie

Outlook Web Access
webmail.afentico.nl


Wijzig het wachtwoord
Zie instructies


BlackBerry synchronisatie
Om BlackBerry synchronisatie toe te voegen aan uw Hosted Exchange mailbox dient u deze stappen te volgen.