Hosted Exchange 2010 activatie instructiesHosted Exchange 2010 configuration

***Let op: deze handleiding is alleen van toepassing voor mailboxen die vòòr 1 oktober 2012 zijn geactiveerd. De instructies voor mailboxen die na 1 oktober 2012 zijn geactiveerd staan hier.***Dit is de handleiding om Hosted Exchange te activeren. Lees deze instructies aandachtig door voor een juiste werking van de mailbox.

Stap 1: Toegang tot Afentico Portal

URL: portal.afentico.nl
Gebruikersnaam: (zie activatie email)
Wachtwoord: (zie activatie email)


Stap 2: Een Hosted Exchange 2010 mailbox aanmaken

Klik op New User en vul het gewenste emailadres in bij het Username veld. Vul de naam in, een wachtwoord en eventueel optionele informatie. Vink de Create Mailbox vakje aan. Selecteer een Hosted Exchange bundel (Basic of Premium) en klik Create. Herhaal deze stappen voor elke nieuwe mailbox die u wenst te creëren.

Let op: de synchronisatie van Microsoft Exchange 2010 gebruikers kan tot 1 uur duren voordat dit geupdate is bij al onze servers. Wij adviseren om ten minste 1 uur te wachten met het wijzigen van MX records nadat de eerste mailbox is aangemaakt.

Stap 3: Outlook instellingen

Download en installeer dit programma om uw nieuwe Outlook profiel te configureren: http://support.afentico.nldownload/Afentico_Outlook_configuration.exe

Stap 4: Autodiscover instellen

Om het Offline Adres Boek te kunnen synchroniseren, alsmede de Outlook vrij / bezet en Out of Office functie te kunnen gebruiken – dient er een DNS record gemaakt te worden. Creëer in uw domein DNS een A-record met als naam autodiscover en het IP-adres: 74.115.204.61

Het domein DNS kunt u wijzigen bij het bedrijf waar uw domein is geregistreerd. Is uw domein bij Afentico in beheer, log dan in op cPanel.

Dit record dient altijd te worden toegevoegd, zelfs als u alleen email doorstuurt naar een Afentico mailbox.

Stap 5: Wijzig MX-records

Als al uw domein gebruikers een mailbox hebben bij Afentico, kunt u veilig de MX-records aanpassen.
De records zijn:

  • mx1.domainlocalhost.com (Priority 10)
  • mx2.domainlocalhost.com (Priority 20)

MX-records kunt u wijzigen waar het domein is geregistreerd.


Opmerking

Als u de MX-records nog niet kunt wijzigen dan dient de mail vanaf het andere platform of mailbox doorgestuurd te worden naar een Afentico adres. Dit doorstuur adres – ook wel proxy adres genoemd – ziet er als volgt uit: gebruiker@domein-extentie.domainlocalhost.com

Voorbeeld
Emailadres piet.jansen@mijnbedrijf.nl dient doorgestuurd te worden naar piet.jansen@bedrijf-nl.domainlocalhost.comNuttige informatie

Outlook Web Access
webmail.afentico.nl


Wijzig het wachtwoord
Zie instructies


BlackBerry synchronisatie
Om BlackBerry synchronisatie toe te voegen aan uw Hosted Exchange mailbox dient u deze stappen te volgen.

Please take a few minutes to carefully read this guide and review our knowledge base at support.afentico.nl. Doing so will allow you to easily and successfully get your Exchange 2010 service up and running. If you don’t find the answer to your question on our support site, you can email us any time at support@afentico.nl for further assistance.

Step 1: Accessing the Afentico Control Panel

URL: portal.afentico.nl
Admin Username : (provided in the activation email)
Admin Password : (provided in the activation email)


Step 2: Creating your Exchange Mailbox

Click on New User and enter the desired email address in the Username field. Enter a display name, a desired password, and any other optional information if you wish. Check the Create a mailbox box for this user. Select an Exchange plan for this mailbox and click Create. Repeat these steps for any additional Exchange email account you wish to add.

NOTE: The synchronization of Microsoft Exchange 2010 users may take up to one hour to propagate to all our servers. We strongly recommend waiting at least an hour after the creation of all the users before changing the MX records to Afentico.

Step 3: Configuring Outlook

Download and run this tool to configure your new profile: http://support.afentico.nldownload/Afentico_Outlook_configuration.exe

Step 4: Configuring Autodiscover

This step requires that you enable an A record called Autodiscover in your DNS control panel with the following IP: 74.115.204.61 Your DNS is usually associated with the company that you registered your domain name with or that manages your website.

Failing to add this record will prevent your Offline Address Book (OAB) from synchronizing, as well as your Outlook Free/Busy and Out of Office (OOF) features to work.

This feature should ALWAYS be added; even if you are forwarding to Afentico.

Step 5: Getting your emails to Afentico

MX Records
If all your domain users have a mailbox with Afentico, then you can safely change your MX records.
The records are:
  • mx1.domainlocalhost.com (Priority 10)
  • mx2.domainlocalhost.com (Priority 20)

You will need to change your MX records in your DNS control panel.

Forwarding to Afentico
If you have other users that will be using email, but have NOT created them on Afentico’s Exchange server yet or if you are using a third party spam filtering solution, you will need to forward your emails to Afentico. The forwarding address, also called proxy address, uses the following pattern: user@domain-extension.domainlocalhost.com EXAMPLE Domain: afentico.nl Email: john.doe@afentico.nl = john.doe@afentico-nl.domainlocalhost.com

Other Useful Information

Outlook Web Access
webmail.afentico.nl

BlackBerry Configuration
To add the BlackBerry synchronization feature to your Exchange account, please refer to this guide and follow this step-by-step to set it up.