iPhone & iPad

Hoe activeer ik een iPhone met Hosted Exchange 2010

Opmerking: Indien u recentelijk de firmware van de iPhone heeft geupdate, dan dient u eerst uw device uit en vervolgens weer aan te zetten. Indient u dat niet doet is het niet mogelijk om te verbinden met de Microsoft Exchange … Continue reading