Ik ontvang geen emails in Outlook

Login op Outlook WebApp en zie of u daar emails ontvangt. Zoniet – klik hier, vul uw domeinnaam in en kijk of de MX-records hetzelfde zijn zoals beschreven in het artikel MX-records instellen voor Hosted Exchange.

Indien u wel emails ontvangt in Outlook WebApp maar niet in Outlook op uw PC, dan staan sommige instellingen niet juist. Lees het artikel Exchange configureren aandachtig door.

Neem contact op met Support indien het bovenstaande niet de oplossing biedt.