Ik ontvang geen emails in OutlookI’m not receiving emails in Outlook

Login op Outlook WebApp en zie of u daar emails ontvangt. Zoniet – klik hier, vul uw domeinnaam in en kijk of de MX-records hetzelfde zijn zoals beschreven in het artikel MX-records instellen voor Hosted Exchange.

Indien u wel emails ontvangt in Outlook WebApp maar niet in Outlook op uw PC, dan staan sommige instellingen niet juist. Lees het artikel Exchange configureren aandachtig door.

Neem contact op met Support indien het bovenstaande niet de oplossing biedt.Login to Outlook WebApp and see if you receive emails. If not – click here fill in your domain name and see if the MX-records are defined as described here

If you do receive emails in Outlook Web Access but not in Outlook on your PC, then some settings in Outlook are incorrect. Please read this article carefully.

Please contact Support if the above does not work.